DIGITAALISIA RATKAISUJA KROONISTEN SAIRAUKSIEN HOITOON

English

USEITA HOI­TO­RAT­KAI­SU­JA YHDELLÄ ALUSTALLA

Diabetes

Astma

Kohonnut verenpaine

Painon seuranta

PAREMPAA HOIDON LAATUA JA TUOT­TA­VUUT­TA

Rat­kai­sum­me siir­tä­vät kroo­nis­ten sai­rauk­sien seu­ran­nan pa­pe­ri­sis­ta päi­vä­kir­jois­ta a­jan­ta­sai­seen di­gi­taa­li­seen da­taan, jon­ka a­si­a­kas ja­kaa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kans­sa

 • Näkyvyys potilaiden terveydentilaan vastaanottokäyntien välillä
 • Varhaiset interventiot reaaliaikaisen datan avulla
 • Aikaa säästävä analyysi ja päätöksenteon tuki
 • Tukee videopohjaisia etävastaanottoja
 • Etäseuranta alentaa kustannuksia

RAT­KAI­SUM­ME POTILAILLE JA TER­VEY­DEN­HUOL­LON AM­MAT­TI­LAI­SIL­LE

 • Helppokäyttöinen mobiilisovellus Android- ja iPhone-puhelimille
 • Automaattinen mittaustulosten siirto Bluetooth- tai NFC-yhteydellä varustetuista laitteista
 • Microsoft Azure -teknologiaan pohjautuva tietoturvallinen pilvipalvelu
 • Tulosten valmis analyysi ammattilaisille

AI­NUT­LAA­TUI­NEN IoT-RAT­KAI­SU DI­A­BE­TEK­SEEN

GS Smart -ve­ren­so­ke­ri­mit­ta­ri si­sään­ra­ken­ne­tul­la mo­bii­li­da­ta­yh­tey­del­lä

 • Sopii erityisesti iäkkäille diabeetikoille jotka eivät käytä älypuhelinta
 • Potilaan ei tarvitse tehdä muuta kuin tuttu verensokerimittaus
 • Mittaustulos siirtyy automaattisesti pilvipalveluun ja hoitotiimin nähtäville
 • Potilaille lisääntynyt turvallisuudentunne

OTA YHTEYTTÄ

info@glucostratus.com

+358 45 345 1970

© 2021 Glucostratus Oy. Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalta (sopimus nro 816000)